Общи условия

Този документ съдържа Общите условия, уреждащи отношенията между уебсайта https://fitfamily.bg/ и Вас като потребител и ползвател на услугите, предлагани на уебсайта.

 1. Общи условия

Уебсайтът https://fitfamily.bg/, наричан за краткост “Fit Family”, “сайт”, “уебсайт”, се управляват и е собственост на МАЦ Консултинг ЕООД, българско юридическо лице със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Подуяне, ул. Михаил Сарафов  6, с ЕИК 205287086 (наричано за по-кратко “дружеството”, “ние”, “нас”).  


Данни за контакт:

Адрес на електронна поща: office@fitfamily.bg

Телефонен номер: +359 98 888 8481

 

Общи разпоредби

Тези Общи условия представляват споразумение между Вас като потребител и посетител на сайта, от една страна, и Fit Family, от друга страна, във връзка с условията за ползване на сайта и условията за предоставяне на услугите, описани на сайта. Общитe условия уреждат следните отношения между посочените по-горе лица:

 • Отношения, възникващи във връзка с използването на сайта

   

 • Отношения, възникващи във връзка с поръчката на услуги и/или пакети услуги

Преди да взаимодействате в сайта на Fit Family, Ви молим внимателно да прочетете и да се запознаете с настоящите Общи условия. В случай че ползвате сайта с цел да получите услуга, която се предлага чрез него, се презюмира, че с това Ваше действие Вие изрично се съгласявате и приемате Общите условия. Всеки потребител, който използва сайта, се счита, че приема последните и е изразил съгласието си с тях. 

В случай че не приемате и не се съгласявате с настоящите Общи условия, следва да преустановите взаимодействието си със сайта.

Потребителят има право да използва услугите на сайта, спазвайки всички авторски права и съответните означения. 

Нашите услуги

Fit Family Ви предлага безплатен и свободен достъп до материалите и информацията в сайта, възможност за свободно преглеждане на предоставяните услуги, техните характеристики, цени и условия за поръчка на услугите, изпращане на запитвания, извършване на онлайн заявки относно услугите, както и абониране за новините на Fit Family (нюзлетър). 

Информация

Всеки потребител има право на свободен и безплатен достъп до информацията, предоставена на сайта. 

Изпращане на запитване

Вие имате право на свободно изпращане на запитване относно предлаганите услуги посредством формата за контакт на сайта. Последната може да бъде намерена в графа “Контакти”. За целта е необходимо да предоставите собствено име и адрес на електронна поща, за да получите отговор от Fit Family. Тази услуга е безплатна и не е задължителна за използването на сайта.

Заявка за записване на час

Вие имате право да изпратите заявка за записване на час(консултация, среща) с екипа на Fit Family посредством бутона “Запиши час”, намиращ се на основната страница на сайта, както и до всяка една от предоставяните програми, намиращи се в графа “Програми”. За целта е необходимо да предоставите собствено име и телефонен номер, за да получите обаждане от екипа на Fit Family. Страните допълнително ще се споразумеят относно всички детайли за потенциалното организиране на среща/консултация. 

Отправяйки запитване и заявка за записване на час, Вие заявявате, че сте запознати с Политиката за поверителност на Fit Family, в която можете да откриете повече информация относно защитата на личните Ви данни.

Абониране за новините на Fit Family

Имате възможност да се абонирате зa новините на Fit Family (нюзлетър), като попълните съответната форма на сайта. За целта Вие ни предоставяте адрес на електронна поща, на който да получавате новини от Fit Family, с което заявявате, че сте запознати с Политиката за поверителност. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за получаване на нюзлетър, с което ние ще преустановим обработката на съответните Ви лични данни. 

Тази услуга е безплатна и не е задължителна за използването на сайта.

Предлагани услуги

Fit Family предлага услуги в сферата на здравословния начин на живот, предоставяйки информация, консултации и персонализирани пакети с тренировъчни планове, напътствия, насоки за здравословно хранене, планиране на лични цели и др. Fit Family запазва правото свободно да определя ценовата си политика. 

Извършване на поръчка за програма

Потребителят има право да получи персонализирано предложение за услугите, предлагани в сайта, след консултация с екипа на Fit Family. Fit Family се задължава да предостави на потребителя подходящата информация, позволяваща му да направи своя най-добър избор oтносно предлганите услуги и програми.

Права и задължения на страните

Извън всички други посочени права и задължения, при ползване на сайта и другите услуги на сайта потребителят има право да отправя по всяко време запитвания към сайта, както и да получава информация за предлаганите услуги, използвайки посочените данни за контакт в сайта. 

Потребителят няма право да извършва действия, които нарушават общоустановените правила за общуване, нито да извършва злонамерени действия, като например да разпространява вируси или други вредни компоненти.

 

Извън всички други посочени права и задължения, при ползване на услугите на сайта потребителят се задължава:

 • Да спази уговорения ден и час за консултация;
 • Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, интернет етикета, правилата на морала и добрите нрави;
 • Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • Да не извършва злонамерени действия с цел увреждане правилното действие на сайта или достъп до лични данни на потребители чрез разпространяване или използване на всякакъв софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси или други вредни компоненти. 

Извън всички други посочени права и задължения Fit Family се задължава:

 • Да предостави услугата в уговорения обем и качество според индивидуалните нужди на отделния потребител, уговорени след личен разговор/консултация;
 • Да запази пълна конфиденциалност по отношение на получената за целите на предоставяне на услугата информация. 
 • Да полага дължимата грижа на добър търговец за изпълнение на своите задължения по договора за консултантски услуги.

Отказ за доставка от страна на Fit Family

Fit Family има право да откаже да достави поръчана услуга поради технически, организационни или други причини. За този отказ се изпраща изрично уведомление до потребителя на посочения от него адрес на електронна поща.

Право на отказ на потребителя

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва конкретна причина, да се откаже от уговорената услуга в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни от споразумението между страните само и единствено в случай че услугата от страна на Fit Family не е предоставена към момента на отказа.

В противен случай правото на отказ се изключва и за Fit Family не произтича задължение да възстанови съответната цена, когато консултацията е била проведена и уговорената услуга е била частично или цялостно предоставена.

За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да заяви недвусмислено решението си да се откаже от споразумението, преди услугата да му бъде предоставена, използвайки за целта посочените данни за контакт в сайта. Необходимо е и да индивидуализира услугите, от които се отказва, предоставяйки всички данни за осъществената поръчка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката.

Линкове към други сайтове

Сайтът съдържа линкове към други сайтове/ свързани линкове. Fit Family не носи отговорност за съдържанието на тези свързани сайтове. Настоящите общи условия не се отнасят до взаимодействието Ви със свързаните сайтове.

Интелектуална собственост

Всички права са запазени. Базата данни, текстовете, снимковият материал, графиките и цялото съдържание на уеб сайта са защитени с авторски права и са обект на закрила по смисъла действащия Закон за авторското право и сродните му права, както и с права, закриляни от Закона за марките и географските означения, с носител МАЦ Консултинг ЕООД и/ или негови партньори и доставчици.

Нерегламентираното им използване ще се тълкува като закононарушение и води до отговорност съгласно действащото законодателство на Република България.

Потрбителят няма право да преправя, копира, разпространява, продава или да употребява  и възпроизвежда с каквато и да е цел, в каквато и да е медия или компютърна средна, по какъвто и да е незаконосъобразен начин съдържанието на сайта или части от него, освен ако не получи изричното писмено съгласие на Fit Family.

Ограничаване на отговорността

Ние от Fit Family полагаме всички усилия, за да поддържаме вярна и актуална информацията на сайта, но това не изключва възможността информацията, услугите и цялото съдържание, налично на сайта, включително и информацията за характеристиките на дадена програма/услуга, посочена от производител, различен от МАЦ Консултинг ЕООД, да съдържа неточности, пропуски или технически грешки. Всички те се предоставят за ползване при ограничаване на отговорността от страна на Fit Family. Не носим отговорност за надеждността, актуалността, достоверността и достъпността на цялото съдържание на сайта, нито за последиците, породени от достъпа или невъзможността за взаимодействие със сайта, както и от евентуалното заразяване от вируси или др.

Ние не гарантираме, че сайтът ще функционира непрекъснато, че е защитен или че достъпът до него ще бъде наличен във всеки един момент или на всяко място.

Във връзка с горепосоченото МАЦ Консултинг ЕООД не носи имуществена или неимуществена отговорност. 

Потребителят се съгласява да освободи от отговорност МАЦ Консултинг ЕООД, неговите управители и служители без значение от вредите, загубите, разноските, претенциите на трети лица, свързани с използването на услугите на сайта.

Промени и допълнения в общите условия

Fit Family си запазва правото да допълва и изменя настоящите общи условия по всяко време.

Промените и допълненията влизат в сила в момента на публикуването им в сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля да преустановите взаимодействието си със сайта. Ако не им се противопоставите и продължите взаимодействието си със сайта, Вие се съгласявате с промените.

Fit Family си запазва правото на обезщетение за всички вреди, загуби, разноски и претенции на трети лица, които са породени от нарушението на настоящите Общи условия или нерегламентираното използване на сайта.